Κατά την ιδίαν πεδινήν οδόν μίαν ώραν προβαίνοντες (απὸ το Βόλο), ερχόμεθα εις τα Λεχώνια. Αυτά κείνται επί μιας με χωράφια, αμπέλους, κήπους νεραντζίων, κίτρων και άλλων διαφόρων οπωρίμων δέντρων φυτευμένης πεδιάδος...

(Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία-Ιωάννης Αναστασίου Λεονάρδος, 1836)

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! Μπορείτε να αντιγράφετε κείμενα κ.ά. από το ιστολόγιο. Αυτό, ΔΕΝ αποκλείει αναφορά στην ΠΗΓΗ. - Φωτογραφίες άλλων να μην ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ - Ιδιωτικά αρχεία να ΜΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.

Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014

Χορευτικά

"Άσματα" χορευτικά 
που χορεύονται αραιά και πού σήμερα σε πανηγύρια, γάμους και χαρές σ' όλο το Πήλιο. 
Κι επειδή τα "παγγύρια" καλά κρατούν, ας ακούσουμε πρώτα όμορφα τραγούδια νησιώτικα ή με επιρροές νησιώτικες, που παλιά ακούγονταν στα πηλιορείτικα χωριά και που οι νέοι (εκτός απ' τα φρέσκα "Καγκέλια") δεν γνωρίζουν ...
1.  Τα μαύρα σου τα μάτια


2.    Του καπετάνιου η κόρη


3.  Η δασκάλα


4.  Πάνε δυο χρόνια


5.  Μια κόρη στην ακρογιαλιά

6.  Μια ξανθιά γαλανομάτα


7. Το σωφεράκι


8. Επίσης ο οργανικός σκοπός "Καβοντορίτικο"

...και μετά Συρτά & Καλαματιανά, σε εκτελέσεις για χορό από το Trio Belcanto

 1. ΣΥΡΤΑ- Ψαροπούλα, Καλυβιώτισσα, Ανάθεμά σε θάλασσα, Ζέπος, Ένα καράβι από τη Χιο

   
 2. ΣΥΡΤΑ- Βαγγελίτσα, Πάνω σε ψηλή ραχούλα, Καναρίνι μου γλυκό, Καραγκούνα

   
 3. ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΑ- Μέσα στο νερό της λίμνης, Σκαλί σκαλί, Αιγιώτισσα, Φρόσω, Η μάνα μου με δέρνει

 
4. ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΑ- Τρία παιδιά Βολιώτικα, Σιγά την άμαξα, Το παπάκι, Σαμιώτισσα, Γερακίνα

Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014

Τα πηλιορείτικα πανηγύρια

Πανηγυριώτες σε πανηγύρι στα Άνω Λεχώνια,
δεκαετία 1960 

(Τότε που κι οι φωτογράφοι έρχονταν στα χωριά!)
Για τα πηλιορείτικα πανηγύρια έχουν γίνει κι άλλες εγγραφές. (ΕΔΩ) Για την καθιέρωσή τους από το δεσπότη Αθανάσιο, μας έχει πει στον ΠΡΟΜΗΘΕΑ ο  γνωστός μας Ζωσιμάς Εσφιγμενίτης. (ΕΔΩ)
Στο Ημερολόγιό του 1886 Η ΦΗΜΗ, επίσης υπάρχει ο πίνακας  πανηγυριών και διασκεδάσεων, όπως ο ίδιος τα καταγράφει. 
Είναι μια «ατζέντα» για να μάθουν τότε οι αναγνώστες, πότε και πού ακριβώς υπήρχε διασκέδαση! Τα ίδια σχεδόν πανηγύρια συνεχίζονται και σήμερα.

ΠΙΝΑΞ
Τῶν διασκεδαστικῶν Πανηγύρεων,  τῶν ἐν τοῖς χωρίοις τοῦ Πηλίου τελουμένων κινητῶν τὲ καὶ ἀκινήτων.
Ἰανουάριος
1  -Ἐν ὅλοις τοῖς χωρίοις καὶ ἐν ἀπάσαις τὰς οἰκογενείας τὴν ἀρχὴν τοῦ ἔτους.
Φεβρουάριος
16  -Μέχρι τῆς 23ης ἅπαντες τὰ καρναβάλια ἄγουσιν.
24  -Καθαρὰ Δευτέρα, οἱ ἐνταύθα πολίται ἐν ταῖς Παγασαῖς καὶ οἱ ἄλλοι ἐν ταῖς ἐξοχαῖς τὰ Κούλουμα ἄγουσιν.
2  -Πρῶτον Σάββατον τῶν Νηστειῶν ἐν ἀπάσι τοῖς παραλίοις ἀπὸ Παγασῶν μέχρι Παλαιᾶς Μιντζέλης.
Ἀπρίλιος
12  -Τὸ Μέγα Σάββατον ἐν τ τοῦ Δήμου Ἰωλκοῦ Ἀνωμαλιά, ἐμπορικὴ πανήγυρις.
18  -Παρασκευὴ τῆς Διακαινησίμου ἐν τ ἀκροπόλει τῆς ἀρχαίας Δημητριάδος, τὰ νῦν Γορίτσης.
20  -Κυριακή του Θωμὰ ἐν τ τῷ ὀμωνύμω Δήμω Μακρυνίτση.
23  -Ἐν τῷ τοῦ Δήμου Νηλείας Ἁγίω Γεωργίω, ἐν τοῖς Λεχωνίοις, ἐν τῷ τοῦ Δήμου Φερὼν Ἁγίου Γεωργίω καὶ τ τοῦ Δήμου Βοίβης Κάπουρνα.
Μάϊος
1  -Οἱ πλεῖστοι ἐν ταῖς ἐξοχαῖς ὅπως συλλάβωσι τὸν Μάϊον (νὰ τσακώσουν τὸ Μάϊ).
2  -Ἐν τῷ τοῦ Δήμω Μηλαιῶν Πρόπαν.
8  -Ἐν τῷ τοῦ Δήμου Φερὼν Σέσκουλον.
10  -Τὰ δύω Σάββατα τοῦ Μαΐου ἐν ταῖς τοῦ Δήμου Μηλεῶν Πινακάταις διήμερον καὶ ἐν   τῷ τοῦ Δήμου Ἀφετῶν Νεοχωρίου.
11  -Τὴν μετὰ τὰ δύο Σάββατα τοῦ Μαΐου Κυριακὴν ἐν τῷ ὀμωνύμω Δήμω Ἁγίω Λαυρεντίω τριήμερον, μετὰ τυμπάνων καὶ χορῶν.
Ἰούνιος
24  -Ἐν τοῖς τοῦ Δήμου Κισσοῦ παραλίοις κατὰ τὴν θέσην Ἅγιος Ἰωάννης.
29  -Ἐν τ τοῦ Δήμου Σπαλάθρων Ἀργαλαστῆ καὶ ἐν τῷ τοῦ Δήμου Ὀρμινίου Κατωχωρίω.
Ἰούλιος
1  -Ἐν τ τοῦ Δήμου Ὀρμενίου Πορταριᾶ.
5  -Ἐν τ τῷ ὀμωνύμω Δήμω Δρακεία.
7  -Ἐν τ τω ὀμωνύμω Δήμω Ζαγορᾶ, διήμερον.
17  -Ἐν τ  τῷ ὀμωνύμω Δήμω Κισσῶ.
20  -Σχεδὸν ἐν ὅλοις τοῖς χωρίοις εἰς τὰ ὑπάρχοντα ἐξωκκλήσια τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ.
22  -Ἐν τ συνοικία τοῦ Δήμου Μακρυνίτσης Κουκουράβα.
26  -Ἐν τ τοῦ Δήμου Μυρεσίου Τσαγγαράδα μονοήμερον, ἐν ταῖς του  ομωνύμου Δήμου Μηλιαῖς καὶ ἐν τω  ομωνύμω Δήμου Νηλείας Καραμπασίω διήμερον.
Αὔγουστος
1  -Αἳ γυναῖκες ἐορτάζουσι τὰς ἀποφράδας καὶ Δρύμας.
6  -Ἐν τοῖς τοῦ Δήμου Νηλείας Λεχωνίοις, ἐν τ συνοικία «Μεταμόρφωσις»  τοῦ ὁμωνύμου Δήμου Ζαγορᾶς.
15  -Ἐν τοῖς τῶν Δήμων Μηλαιῶν καὶ Νηλείας παραλίοις κατὰ τὴν θέσιν Καλὰ Νερά.
23  -Ἐν ταῖς τοῦ Δήμου Ὀρμινίου ἐξοχαῖς κατὰ τὴν θέσιν «Παναγία Μεγαλογένη».
29  -Ἐν ταῖς τοῦ Δήμου Ἁγίου Λαυρεντίου ἐξοχαῖς κατὰ τὴν θέσιν Τσιφλίκια καὶ ἐν τ συνοικία τοῦ Δήμου Ἰωλκοῦ Ἀνακασιᾶ.
Σεπτέμβριος
8  -Ἐν τῷ τοῦ Δήμου Σηπιάδος Λαύκω καὶ ἐν τοῖς ὑπωρείοις τῆς ἀρχαίας Δημητριάδος.
10  -Ἐν τ μικρὰ νήσω Παλαιὰ Τρίκερη μονοήμερος, ἄσκοπος καὶ πολυέξοδος.
20  -Ἐν τῶν τοῦ Δήμου Κισσοῦ μοναστηρίω Ἅγιος Εὐστάθιος.
28  -Ἐν τῷ τοῦ Δήμου Ζαγορᾶς Πορίω.
Νοέμβριος
2  -Ἅπαντα τὰ ἐν τ ἐπαρχία Βώλου χωρία τὴν ἕνωσιν αὐτῶν μετὰ τῆς Μητρὸς Ἑλλάδος.
8  -Ἐν τῷ τοῦ Δήμου Νηλείας μοναστηρίω τῶν Ταξιαρχῶν.
21  -Ἐν τῷ τοῦ Δήμου Σηπιάδος Προμυρίω.
Δεκέμβριος
6  -Ἐν τοῖς τοῦ Δήμου Βοιβῆς Καναλίοις καὶ ἐν τῷ τοῦ Δήμου Παγασῶν Παλουρίω.
18  -Ἐν τῷ τοῦ Δήμου Παγασῶν «Μαλλισιάτικα».

Σημειωτέον ὅτι πολλὰ τῶν χωρίων δὲν πανηγυρίζουσιν εἰς τὴν μνήμην τοῦ κυρίως Ἁγίου του ἐν τῷ Καθολικῶ ναῶ, ἂλλ’ ἄλλον ἀντ’ ἄλλου, ὡς εἶναι τῆς Μακρυνίτσης, ἢ τῶν Μηλεῶν, ἢ τοῦ Καραμπασίου, ἢ τοῦ Μουρεσίου, ἢ τοῦ Σέσκουλου καὶ ἄλλων.
Ἔκρινεν τοῦτον ἕκαστον χωρίον ἴνα πανηγυρίζη ἐν καιρῶ εὐκαιρίας ἀνέτως μετὰ τυμπάνων καὶ χορῶν.

Κυριακή 20 Ιουλίου 2014

Η Μαγνησία Στο Πέρασμα Του Χρόνου!

Η βολιώτικη εφημερίδα ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, ασχολήθηκε σήμερα με τη σελίδα «Η ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» στο fb, του φίλου Αντώνη Ζ. και της αφιέρωσε ολοσέλιδό της. Είναι μια εξαιρετική προσπάθεια για να γνωρίσουμε όλοι την Τοπική μας Ιστορία! Εκεί ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Αντώνης Ζ., αναφέρεται και σε τούτο το  ιστολόγιο. Καλέ φίλε, σ’ ευχαριστώ  πολύ ! 
Με την ευκαιρία ας «ευλογήσουμε» (μαζί με τα γένια μας) και την τοπική μας εφημερίδα! Με τη δημοσίευσή της αυτή βοηθάει όπως πάντα, στην ανάδειξη της Μαγνησίας μέσα από την ιστορία της. Μπράβο κι ας τη διαβάζουμε
ΥΓ Ανοίξτε την οθόνη για να διαβάστε το άρθρο!

Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014

Πήλιο & χωριά

Μια ακόμη πολύ όμορφη και κατατοπιστική περιγραφή -σε απλή καθαρεύουσα- του 1883, της περιοχής του Πηλίου και των πέριξ:


Σάββατο 12 Ιουλίου 2014

Πηλιορείτικα παγγύρια !

Ο αϊγιωργίτης Κ. Λιάπης, ιστοριοδίφης, λαογράφος και συγγραφέας, θα ήταν αδύνατο να μην ασχοληθεί και με τα  "παγγύρια" μας. Απολαύστε τον! 

Τρίτη 8 Ιουλίου 2014

Παγγύρια

Ο δεσπότης Αθανάσιος που επονομάστηκε «ο Κύπριος» ήταν ανιψιός του πατριάρχη Κων-πόλεως Γεράσιμου Γ΄(Κασσαβέτη), από τον οποίο  χειροτονήθηκε και από διάκονος έγινε επίσκοπος. Διαδέχτηκε τον λόγω γήρατος παραιτηθέντα Γρηγόριο.  Τότε ονομάστηκε η Αρχιεπισκοπή  Δημητριάδος μετά από προβιβασμό, σε Μητρόπολη Δημητριάδος. 
Ο Αθανάσιος  ήταν ο πρώτος μητροπολίτης στην επαρχία μας. Αυτός κανόνισε -σύμφωνα με τις ασχολίες των κατοίκων- πώς και πότε θα γίνονται στον κάμπο και στα ορεινά, τα πανηγύρια της επαρχίας μας!  
Έμεινε στη μητρόπολη τα χρόνια  1794-1822. Τον Αθανάσιο, διαδέχτηκε στη μητρόπολη ο Παρθένιος Β΄. 
Έτσι και στα (Άνω) Λεχώνια, καθορίστηκε να γιορτάζεται ο τότε ενοριακός ιδιωτικός ναός των Αγίων Αναργύρων και να γίνεται και το πανηγύρι του χωριού:
Τα "παγγύρια" στο τέλος Ιουνίου αρχές Ιουλίου, δεν ήταν μόνο στα Α.Λεχώνια για τη μέρα των Αγ. Αναργύρων. 
Την προηγούμενη μέρα (30 Ιουνίου) ήταν για τη γιορτή των Αγίων Αποστόλων πανηγύρια στην Αργαλαστή (δήμος Σπαλάθρων) και στο Κατηχώρι (δήμος Ορμινίου). Την επόμενη (1 Ιουλίου) για τη γιορτή των Αγίων Αναργύρων, ήταν και στην Πορταριά σύμφωνα με το Ζωσιμά που τα καταγράφει στη ΦΗΜΗ του 1896. 
Να και πανηγύρια στο Πήλιο με ή χωρίς συμπλοκές για να θυμηθούμε και τον Κορδάτο (ΕΔΩ)

Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014

Πηλιορείτικο πανγκύρ'

Και (*) ο ιστορικός Γιάν. Κορδάτος, στο περιοδικό ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τεύχος 102, της 15-3-1931 και στις  σελίδες 308-9, γράφει για το πηλιορείτικο πανγκύρ' ! 

(*) Διαβάστε κι (ΕΔΩ) το παλιότερο κείμενο του Γεωργ. Αδρακτά

Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014

Πανηγύρι 2014

Το καλοκαίρι βαδίζει στο δεύτερο μήνα και τα πανηγύρια του έχουν ξεκινήσει! 
Μαζί με τους "χορούς που κρατούν" καλά, ας αρχίσουν κι οι σχετικές αναρτήσεις ! 
Μια πρώτη είναι κι η σημερινή πρόσκληση:  
Έτσι, πάλι φέτος διοργανώνεται το πανηγύρι στην πλατεία του χωριού, απ’ τον ντόπιο ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ. Ιδού κι η ηλεκτρονική πρόσκληση:
Να πάμε!!!

Τρίτη 1 Ιουλίου 2014

Ιούλιος

Σήμερα πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων * !
Χρόνια Πολλά στους απανταχού Άνω Λεχωνίτες, 
καθώς και στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες!
και ...Καλό μήνα, σ' όλους κι όλες! 
* Δες κι (ΕΔΩ)