Κατά την ιδίαν πεδινήν οδόν μίαν ώραν προβαίνοντες (απὸ το Βόλο), ερχόμεθα εις τα Λεχώνια. Αυτά κείνται επί μιας με χωράφια, αμπέλους, κήπους νεραντζίων, κίτρων και άλλων διαφόρων οπωρίμων δέντρων φυτευμένης πεδιάδος...

(Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία-Ιωάννης Αναστασίου Λεονάρδος, 1836)

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! Μπορείτε να αντιγράφετε κείμενα κ.ά. από το ιστολόγιο. Αυτό, ΔΕΝ αποκλείει αναφορά στην ΠΗΓΗ. - Φωτογραφίες άλλων να μην ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ - Ιδιωτικά αρχεία να ΜΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.

Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

Ο Ιωάννης Αναστ. Λεονάρδος γράφει για τα Λεχώνια

Ο Ιωάννης Αναστασίου Λεονάρδος από τα Αμπελάκια της Λάρισας, γιατρός, που σπούδασε στην Αυστρία και εργάστηκε αρχικά στην Ουγγαρία και όταν επαναπατρίσθηκε στη Λάρισα, έγραψε τη " ΝΕΩΤΑΤΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΧΩΡΟΓΡΑΦΙΑ " που εκδόθηκε στη (Βουδα)Πέστη το 1836, με τη δικαιολογία "επειδή η Θεσσαλία είναι η πρώτη και κυρίως Επαρχία, επί της οποίας εγεννήθη το σεβαστόν όνομα Ελλάς". 
Παρακάτω διαβάζουμε τι γράφει για το Πήλιο και τα Λεχώνια:

Αντίγραφο της αρχικής έκδοσης του 1836 ΕΝ ΠΕΣΤΗ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Αντίγραφο από την επανέκδοση  (Εκδόσεις  ΘΕΤΤΑΛΟΣ, Λάρισα 1992)


Αντίγραφο από την επανέκδοση  (Εκδόσεις  ΘΕΤΤΑΛΟΣ, Λάρισα 1992)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου