Κατά την ιδίαν πεδινήν οδόν μίαν ώραν προβαίνοντες (απὸ το Βόλο), ερχόμεθα εις τα Λεχώνια. Αυτά κείνται επί μιας με χωράφια, αμπέλους, κήπους νεραντζίων, κίτρων και άλλων διαφόρων οπωρίμων δέντρων φυτευμένης πεδιάδος...

(Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία-Ιωάννης Αναστασίου Λεονάρδος, 1836)

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! Μπορείτε να αντιγράφετε κείμενα κ.ά. από το ιστολόγιο. Αυτό, ΔΕΝ αποκλείει αναφορά στην ΠΗΓΗ. - Φωτογραφίες άλλων να μην ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ - Ιδιωτικά αρχεία να ΜΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.

Τρίτη 4 Απριλίου 2017

Διαταγή του βοεβόδα Αργαλαστής στα 1880

Να και μια διαταγή που εκδόθηκε με εντολή του βοεβόδα Αργαλαστής Ισάντ Αγά, προς τους Λαυκιώτες στις 18-4-1800.
Τότε, επί τουρκοκρατίας, αυτοί που έδιναν διαταγές ήταν ο οθωμανός βοεβόδας και ο χριστιανός δεσπότης της κάθε περιοχής.
[ Ορισμός του ενδοξοτάτου Ισάνταγα βοεβόνδα μας. εις εσάς γέροντες και ραγιάδες λαύκου σας προστάζω κατά το έμηρι της βασιλείας και κατά την προσταγήν του υψηλοτάτου σολτάν κεχαγιασή εφέντη μας σας δίδω την είδησιν ότι τα πράματά σας γίδια και πρόβατα και αργελάδες άλογα να τα σηκώσετε από τον τόπον τον μπρομυριώτικον ομοίως και τα σερτικά να μην πηγαίνουν εις το(ν) μπρομυριώτικον τόπον να τζερέβουν. επειδή και είναι υψηλός ορισμός και διά τούτο σας δίδω μοαλέτι εις τρεις ημέρες να σηκωθούν τα πράγματα μόνον τα βόδια και μολάρια οπού κάμνουν ζευγάρι εκείνα να μείνουν. ύστερα από τρεις ημέρες όποια πράγματα μάθω πως δεν εσηκώθησαν τζεβάπι δεν μου δίδετε πενήντα γρόσια τζερεμέ και διακόσιες ξυλιές και στοχασθήτε καλά να μην ειπήτε ότι δεν ειξεύρετε. έτζι κάμετε καθώς σας προστάζω όχι άλλο : 18 απριλίου 1880.]
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ:
βοεβό(ν)δας=διοικητής.
έμπρι=διαταγή
σολτάν κεχαγιεσή=αυτοκρατορικός επιμελητής
σερτικά= άγρια, ατίθασα (; )
τζερέβουν= προξενούν αδικαιολόγητα ζημιές
μοαλέτι = προθεσμία
κάμνουν ζευγάρι = οργώνουν, αροτριούν.
 τζεβάπι= δικαιολογία
τζερεμές= πρόστιμο.
αργελάδες= αγέλες

-------------------------------------------------
(Αντιγραφή από το βιβλίο του καθηγητή Νικολάου Πανταζόπουλου, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΤΤΑΛΟΜΑΓΝΗΣΙΑΝ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ, Θεσσ/νίκη 1967, σελ. 70.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου