Κατά την ιδίαν πεδινήν οδόν μίαν ώραν προβαίνοντες (απὸ το Βόλο), ερχόμεθα εις τα Λεχώνια. Αυτά κείνται επί μιας με χωράφια, αμπέλους, κήπους νεραντζίων, κίτρων και άλλων διαφόρων οπωρίμων δέντρων φυτευμένης πεδιάδος...

(Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία-Ιωάννης Αναστασίου Λεονάρδος, 1836)

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! Μπορείτε να αντιγράφετε κείμενα κ.ά. από το ιστολόγιο. Αυτό, ΔΕΝ αποκλείει αναφορά στην ΠΗΓΗ. - Φωτογραφίες άλλων να μην ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ - Ιδιωτικά αρχεία να ΜΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.

Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2011

...διενήργουν ἀνασκαφὰς


Διάφοροι κάτοικοι τοῦ χωρίου Λεχωνίων τῆς ἐπαρχίας Βώλου ὑπὸ τὸ πρόσχημα
καλλιεργείας ἐπὶ τοῦ λόφου Νεφιστίνη (Νεβεστίκι) ἐν τῷ δήμῳ Νηλείας κειμένου, ὅπου
ὑπάρχουσιν ἐρείπια ἀρχαίου φρουρίου, διενήργουν ἀνασκαφὰς πρὸς εὔρεσιν
ἀρχαιοτήτων καὶ ἄδηλον ὁπόσας τοιαύτας ἰδιοποιήθησαν, ἀλλ’ ἐνοηθέντες ὑπὸ τῆς
ἐπιτοπίου ἀρχῆς παρεκωλύθησαν προχθὲς ὑπὸ τῆς ἐπὶ τόπου σταλείσης στρατιωτικῆς
δυνάμεως, καθ’ ἧς ἀπεπειράθησαν καὶ ν’ ἀντισταθῶσιν, ἀλλ’ ἐξεδιώχθησαν ἐκεῖθεν
ἀπαγορευθείσης τῆς καλλιεργείας τοῦ τόπου ἐκείνου.

(Νέα Εφημερίς, αρ. φύλλου 63, Σελίδα 3  της 4ης Μαρτίου 1889)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου