Κατά την ιδίαν πεδινήν οδόν μίαν ώραν προβαίνοντες (απὸ το Βόλο), ερχόμεθα εις τα Λεχώνια. Αυτά κείνται επί μιας με χωράφια, αμπέλους, κήπους νεραντζίων, κίτρων και άλλων διαφόρων οπωρίμων δέντρων φυτευμένης πεδιάδος...

(Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία-Ιωάννης Αναστασίου Λεονάρδος, 1836)

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! Μπορείτε να αντιγράφετε κείμενα κ.ά. από το ιστολόγιο. Αυτό, ΔΕΝ αποκλείει αναφορά στην ΠΗΓΗ. - Φωτογραφίες άλλων να μην ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ - Ιδιωτικά αρχεία να ΜΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011

Ο Δωρόθεος Σχολάριος γράφει για τα Λεχώνια

 Λεχώνια, χωρίον καρποφόρον καὶ πολὺ ὀπωροφόρον, κατωθεν τῆς Δρακείας καὶ τοῦ ἁγίου Λαυρεντίου, πλησίον τῆς θαλάσσης διαιρεῖται εἰς δύο τμήματα, ἄνω καὶ κάτω Λεχώνια καὶ ἀπέχει τοῦ λιμένος Βόλου μίαν καὶ ἡμίσειαν ὥραν. Ἔχει ἐκκλησίας δύο, τὴν τῆς θείας Μεταμορφώσεως καὶ τὴν τοῦ ἁγίου Γεωργίου, οἰκογενείας περὶ τάς 120, ἐξ ὢν 25 ὀθωμανικαί. Κατοίκους μὲν Ἕλληνας 475, ὀθωμανοὺς δὲ περὶ τοὺς 100. Δυστυχῶς ἐνταύθα σχολεῖον δέν ὑπάρχει, ἀδιαφορούντων τῶν κατοίκων, καίτοι ὄντων κτηματιών, καὶ γεωπόνων, οἱ δὲ ὀθωμανοὶ εἲναι μικροὶ κτηματίαι ἤδη.

(Από το βιβλίο "ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ" του Δωρόθεου Σχολάριου, Μητροπολίτου Π. Λαρίσσης, εν Αθήναις, 1877, Σελίδα 212)


Σχόλιο: Λέγοντας ο Δωρόθεος κ τ η μ α τ ί α ι, εννοεί τους κοτζαμπάσηδες και γ ε ω π ό ν ο υ ς, τους σκαφτιάδες, ξενοδουλευτάδες. (Γιαν. Κορδάτος, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου