Κατά την ιδίαν πεδινήν οδόν μίαν ώραν προβαίνοντες (απὸ το Βόλο), ερχόμεθα εις τα Λεχώνια. Αυτά κείνται επί μιας με χωράφια, αμπέλους, κήπους νεραντζίων, κίτρων και άλλων διαφόρων οπωρίμων δέντρων φυτευμένης πεδιάδος...

(Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία-Ιωάννης Αναστασίου Λεονάρδος, 1836)

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! Μπορείτε να αντιγράφετε κείμενα κ.ά. από το ιστολόγιο. Αυτό, ΔΕΝ αποκλείει αναφορά στην ΠΗΓΗ. - Φωτογραφίες άλλων να μην ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ - Ιδιωτικά αρχεία να ΜΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011

Χριστούγεννα 1894

Απόκομμα της βολιώτικης εφημερίδας "ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΕΞΩ ΕΛΛΗΝΩΝ"
της 24ης Δεκεμβρίου 1894
Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ   Γ Ε Ν Ν Α Τ Α Ι 
 Χρυσῆ λαμπὰς προβάλλουσα ἀστέρος φωτοβόλου,
  ίπτει τὸ φῶς τῆς ἄπλετον ἐπὶ τοῦ κόσμου ὅλου
    Ἰδίως φαεινότερον τὴν Βηθλεὲμ φωτίζει,
        Σκορπίζουσα ἀδάμαντας ἐνῶ τὴν ἀντικρύζει.
          Τοὺς μάγους τὰ’ ἄστρον ὁδηγεῖ εἰς πόλιν τὴν Ἁγίαν,
            που ἐλθόντες γέννησιν διαλαλοῦσιν θείαν,
               Σωτῆρος ἅμα καὶ Θεοῦ προσφέρουσιν λατρείαν.
   Γέννησιν θείαν ὁ ἀστὴρ ἐσήμαινεν ἐκεῖνος.
     ν Βηθλεὲμ ἡ γέννησις, ἐν Βηθλεὲμ πλὴν  θρῆνος!
       Ναί, ἐγεννήθη ὁ Χριστὸς τοῦ κόσμου ὁ δεσπότης,
         Ναί, ἐδοξάσθη ὁ Θεὸς κι ἐσὼθ’ ἡ ἀνθρωπότης.
           λλ’ ὁ Ἡρῴδης τὴν σφαγὴν ἐκείνου διατάσσει,
            Τὰ νήπια φονεύονται ἐν Βηθλεὲμ ἁπάσῃ,
              λλ’ ὅμως οὗτος σῴζεται ὁ τὴν ζωὴν παρέχων,
               σχὺν καὶ θείαν δύναμιν ἐπὶ τῶν πάντων ἔχων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου