Κατά την ιδίαν πεδινήν οδόν μίαν ώραν προβαίνοντες (απὸ το Βόλο), ερχόμεθα εις τα Λεχώνια. Αυτά κείνται επί μιας με χωράφια, αμπέλους, κήπους νεραντζίων, κίτρων και άλλων διαφόρων οπωρίμων δέντρων φυτευμένης πεδιάδος...

(Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία-Ιωάννης Αναστασίου Λεονάρδος, 1836)

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! Μπορείτε να αντιγράφετε κείμενα κ.ά. από το ιστολόγιο. Αυτό, ΔΕΝ αποκλείει αναφορά στην ΠΗΓΗ. - Φωτογραφίες άλλων να μην ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ - Ιδιωτικά αρχεία να ΜΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.

Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012

Η Επανάσταση στο Πήλιο (1) Ημερολόγιο

Ημερολόγιο επαναστατικών γεγονότων  στο Πήλιο(1821-23)

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821-27 
ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ
(Καταγραφή από τον Ζωσιμά Εσφιγμενίτη στο περιοδικό ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ - Μάιος 1894 και αντιγραφή από το Νικ. Γιαννόπουλο)

1821
29 Απριλίου ημέρα Τρίτη:
Μεταφορά πολυτίμων κινητών πραγμάτων από Λεχωνίων και Άνω Βώλον εις το φρούριον του Βώλου υπό των Τούρκων, φόβου ένεκα.

1 Μαΐου ημέρα Κυριακή:
Ανάγνωσις μετά την θείαν λειτουργίαν των προσφάτως σταλέντων επιστολών της «Φιλικής Εταιρίας»  εν Μηλέαις υπό του Ανθίμου Γάζη έμπροσθεν των μεμυημένων τα μυστήρια της  Εταιρίας.

2 Μαΐου ημέρα Δευτέρα:
Ανάγνωσις των ιδίων επιστολών υπό του Ανθίμου Γαζή εν Μακρυνίτση έμπροσθεν του Χατζηρήγα και άλλων μεμευημένων.

4 Μαΐου ημέρα Τετάρτη:
Μετάβασις του Ανθίμου Γαζή εις Τρίκερι και εκφώνησις λογιδρίου υπό του ιδίου υπέρ της Ελευθερίας.

5 Μαΐου ημέρα Πέμπτη:
Εμφάνισις προς τα παράλια των Τρικέρων και του Αλμυρού πλοίων τινών Υδραίων και Σπετσιωτών.

6 Μαΐου ημέρα Παρασκευή:
Κήρυξις της Επαναστάσεως εν Τρικέροις.

7 Μαΐου ημέρα Σάββατο:
Έναρξις της Επαναστάσεως του Πηλίου υπό την αρχηγίαν του Κυριακού Βασδέκη.

8 Μαΐου ημέρα Κυριακή:
Φόνος 600 Τούρκων εν Λεχωνίοις υπό των Πηλιορειτών και τραυματισμός του αρχηγού Κυριακού Βασδέκη.

9 Μαΐου ημέρα Δευτέρα:
Διανομή των αιχμαλώτων Τούρκων των Λεχωνίων υπό των κατοίκων του Αγίου Λαυρεντίου και του Αγίου Γεωργίου.

10 Μαΐου ημέρα Τρίτη:
Πολιορκία του φρουρίου του Βώλου και τραυματισμός του αρχηγού  Κοντονίκου Βασδέκη.

11 Μαΐου ημέρα Τετάρτη:
Πολιορκία του Βελεστίνου υπό των Πηλιορειτών όντων υπό την αρχηγίαν του Παναγ. Βασδέκη.

12 Μαΐου ημέρα Πέμπτη:
Καταδίωξις των Ελλήνων υπό των εν Βελεστίνω Τούρκων εν τω χωρίω Αγίου Γεωργίου του Βελεστίνου.

13 Μαΐου ημέρα Παρασκευή:
Σφαγή των κατοίκων χριστιανών του Βελεστίνου υπό των Τούρκων.

15 Μαΐου ημέρα Κυριακή:
Μάχη εν τη θέσει Μηλούνα  ανατολικώς και πλησίον των Λεχωνίων.

1 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη:
Οι Μηλιώται απέστειλαν προς τον πασάν Δράμαλην διαμένοντα εν Λεχωνίοις, δύο πληρεξουσίους.

19 Ιουνίου ημέρα Κυριακή: 
Ο Μεχμέτ πασάς Δράμαλης απολύει τους δύο πληρεξουσίους Μηλιώτας εκ Μηλίνης, αφού παρέλαβεν άλλους δύο ομήρους.

1822
13 Απριλίου ημέρα Πέμπτη:
Έλευσις εις Θεσσαλίαν Καρατάσου, Δουμπιώτου και Γάτσου.

1823
Μαΐου ημέρα Τρίτη :
Αναχώρησις των Αγιολαυρεντιτών από του χωρίου των εις Τρίκερι φόβου ένεκεν.

Μαΐου ημέρα Πέμπτη:
Καταστροφή και πυρπόλησις των χωρίων Αγίου Λαυρεντίου, Αγίου Γεωργίου, Πινακατών και Βυζίτσης

7 Μαΐου ημέρα Δευτέρα:
Μάχη εν Λιθοκάστρω και υποχώρησις των Ελλήνων εν Αλατά.

8 Μαΐου ημέρα Τρίτη:
Η αιματηρά και φρικαλέα σφαγή, η τρομερά αιχμαλωσία και η καταστρεπτική πυρπόλησις της εσχάτης και ακρινής του Πηλίου κωμοπόλεως, Προμυρίου.

14 Μαΐου ημέρα Δευτέρα:
Μάχη αντικρύ του νησιδίου Αλατάν εν η εφονεύθησαν υπέρ τους 700 Τούρκους. Έλλην δε ουδείς.

16 Μαΐου ημέρα Τετάρτη:
Σφαγή 280 Τούρκων κλεισθέντων εν τω ξερονησίω «Αλατά» και αιχμαλωσία τριών προκρίτων Τούρκων, ους έπεμψαν οι Έλληνες εις Σκίαθον.

19 Μαΐου ημέρα Σάββατο:
Μάχη εν τη θέσει Γατζέα της περιφέρειας του Αγ. Γεωργίου. Θάνατος 10 Τούρκων. Κυρίευσις δύο αιχμαλώτων Τούρκων και ενός πυροβόλου υπό των Ελλήνων επαναστατών.

27 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη:
Διάλυσις του εν Τρικέροις στρατοπέδου των Ελλήνων.

11 Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη: 
Ναυμαχία εν τω λιμένι Βόλου και νίκη του Ελληνικού στόλου κατά του Τουρκικού.

1824
21 Ιουνίου ημέρα Σάββατο:
 Οι εν Πτελεώ και Παλαιοκάστρω των Ψαρών Έλληνες θέσαντες εις πυρ τας πυριτιδαποθήκας συνετάφησαν μετά πολυαρίθμων Τούρκων.

1827
17 Φεβρουαρίου ημέρα Πέμπτη: 
Μυστικόν συμβούλιον εν τη μονή του Αγίου Λαυρεντίου υπό των προκρίτων των 24 χωρίων του Πηλίου, προς υπεράσπισιν και εξασφάλισιν του τόπου ουχί μόνον από των Τούρκων αλλά και από των ληστών. Εις το συμβούλιον παρέστησαν και τρεις απεσταλμένοι εκ της επαρχίας Αγυιάς. 

29 Απριλίου ημέρα 
Ναυμαχία του ελληνικού με την "Καρτερίαν" και τεσσάρων άλλων πλοίων υπό τον Άστγγα και σύλληψις οκτώ τουρκικών πλοίων. Βομβαρδισμός του φρουρίου Βόλου.

5 Νοεμβρίου ημέρα Σάββατο: 
Εκστρατεία των Ελλήνων εις Βόλον και αποχώρησις αυτών την 19ην Νοεμβρίου, ως εκ της ελεύσεως νέων Τουρκικών στρατευμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου