Κατά την ιδίαν πεδινήν οδόν μίαν ώραν προβαίνοντες (απὸ το Βόλο), ερχόμεθα εις τα Λεχώνια. Αυτά κείνται επί μιας με χωράφια, αμπέλους, κήπους νεραντζίων, κίτρων και άλλων διαφόρων οπωρίμων δέντρων φυτευμένης πεδιάδος...

(Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία-Ιωάννης Αναστασίου Λεονάρδος, 1836)

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! Μπορείτε να αντιγράφετε κείμενα κ.ά. από το ιστολόγιο. Αυτό, ΔΕΝ αποκλείει αναφορά στην ΠΗΓΗ. - Φωτογραφίες άλλων να μην ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ - Ιδιωτικά αρχεία να ΜΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.

Πέμπτη 24 Μαΐου 2012

Ζωσιμάς Εσφιγμενίτης (3)


Ο Ζωσιμάς Εσφιγμενίτης (ΕΔΩ) και (ΕΔΩ) εκτός των πολλών βιβλίων και ακολουθιών εορτών αγίων που εξέδιδε, ήταν ο εκδότης του Ημερολογίου η «ΦΗΜΗ»

και του περιοδικού «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ». 
Και τα δύο εκδίδονταν στο Βόλο. 
Τα περιεχόμενα θέματα στη «ΦΗΜΗ» και στον «ΠΡΟΜΗΘΕΑ» ήταν ποικίλα. Ιστορικά, αρχαιολογικά, λαογραφικά, και ιδίως θρησκευτικά. Δεν έλειπαν όμως οι εκκλησιαστικές απόψεις του Ζωσιμά, καθώς και ταξιδιωτικές εντυπώσεις. Η επικαιρότητα έπιανε  βασικό μέρος των σελίδων, όπως και θέματα παιδείας και φιλολογικά. Αρκετά ήταν και τα κείμενα συνεργατών και μη, που τροφοδοτούσαν απαντήσεις και θέσεις. Συνδρομητές ήταν λίγοι και ο Ζωσιμάς διαρκώς το υπενθύμιζε.
(Εξάλλου πάντα το οικονομικό ήταν κι είναι πρόβλημα στην επιβίωση των εντύπων!)
Συμπέρασμα: Τα έντυπα αυτά μας δίνουν σήμερα πλήθος πληροφοριών της εποχής τους, για την ιστορία της περιοχής μας και τη Θεσσαλία και αποτελούν πραγματικό θησαυρό!!!
Παρακάτω σε ψηφιακή μορφή:
1. Ημερολόγιον η "Φήμη" του έτους 1886
Έτος πρώτον συναρμολογηθέν και εκδοθέν υπό Ζωσιμά Εσφιγμενίτου.
Εν Βόλω, τύποις "Θεσσαλίας", 1886  (ΕΔΩ)
2. Ημερολόγιον η "Φήμη" του έτους 1887
Έτος δεύτερον - Ζωσιμά Εσφιγμενίτου . Εν Βόλω,  τύποις "Θεσσαλίας", 1887 (ΕΔΩ) 
3. Ημερολόγιον η "Φήμη" του έτους 1888

Έτος τρίτον - Ζωσιμά Εσφιγμενίτου . Εν Βόλω, 1888 (ΕΔΩ)
4. "ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ" Περιοδικόν εκδιδόμενον κατά μήνα υπό Ζωσιμά Εσφιγμενίτου. Έτος Α', τεύχ. Α' (Ιανουάριος 1889) - Ετος Ζ', τεύχ. Π' (15 Ιουνίου 1895). Εν Βόλω, εκ του Τυπογραφείου Νικολάου Ρουσόπουλου, 1889 – 1895 (ΕΔΩ)
5. "ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ" Περιοδικόν εκδιδόμενον κατά μήνα υπό Ζωσιμά Εσφιγμενίτου . Έτος θ', τεύχ. 90 (Ιανουάριος 1896) - Έτος ΙΔ', τεύχ. 164 (Φεβρουάριος 1902). Εν Βόλω,  εκ του Τυπογραφείου Νικολάου Ρουσόπουλου, 1896 – 1902 (ΕΔΩ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου