Κατά την ιδίαν πεδινήν οδόν μίαν ώραν προβαίνοντες (απὸ το Βόλο), ερχόμεθα εις τα Λεχώνια. Αυτά κείνται επί μιας με χωράφια, αμπέλους, κήπους νεραντζίων, κίτρων και άλλων διαφόρων οπωρίμων δέντρων φυτευμένης πεδιάδος...

(Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία-Ιωάννης Αναστασίου Λεονάρδος, 1836)

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! Μπορείτε να αντιγράφετε κείμενα κ.ά. από το ιστολόγιο. Αυτό, ΔΕΝ αποκλείει αναφορά στην ΠΗΓΗ. - Φωτογραφίες άλλων να μην ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ - Ιδιωτικά αρχεία να ΜΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.

Δευτέρα 25 Μαρτίου 2013

Η Επανάσταση του 1854 (επίλογος)

Η συνέχεια από το προηγούμενο "Η Επανάσταση του 1854 (3)"
1) Η αποτυχία ...
(Π. ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ-ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ-ΤΟΜΟΣ Δ΄-521-522)
Ο αρχηγός του επαναστατικού κινήματος
 του 1854,
προμυριώτης Νικ.Φιλάρετος
2) Η αντίθεση ή Φιλάρετος vs Γαβριήλ:

Πρώτος ο Φιλάρετος ξεσήκωσε το Πήλιο όπου μετά από τον ενθουσιώδη λόγο του οι πρόκριτοι δημοσιεύσανε την προκήρυξη:
«Οι υποφαινόμενοι πρόκριτοι των χωρίων Λαύκου και Προμυρίου, μή δυνάμενοι πλέον να υποφέρωμεν τον πρό τεσσάρων αιώνων δουλικόν ζυγόν και τας φρικτάς συνεπείας του, Μην ανεχόμενοι πλέον να βλέπωμεν την ιεράν ημών θρησκείαν εμπαιζομένην, την δε τιμήν εξυβριζομένην και την περιουσίαν ληστευομένην δια διαφόρων διαρπαγών ανήκουστων και συνεχών ως και την ζωήν ημών αυτήν κινδυνεύουσαν καθ’ εκάστην. Ακούσαντες δε ότι και οι λοιποί αδελφοί μας Ηπειρώται, Θεσσαλοί και Μακεδόνες έδραξαν τα όπλα κατά της ανόμου Τουρκίας, δράττομεν και ημείς αυτά επίσης και κηρύττομεν ενώπιον Θεού και ανθρώπων και εν ονόματι της Αγίας Τριάδος, ότι είμεθα αποφασισμένοι να πολεμήσωμεν μέχρι τελευταίας πνοής, υπέρ της θρησκείας, της πατρίδος και της ελευθερίας μας. Εγειρόμενοι αυθορμήτως, καταβαίνομεν εις τον βαρύν μεν αλλ’ ένδοξον αγώνα.»
Μια μέρα κι ενώ ο Φιλάρετος ήταν έξω απ’ την Αργαλαστή, οι σκοποί τον ειδοποίησαν πως μια ομάδα ανθρώπων πλησίαζε. Τα παλικάρια ειδοποίησαν πως είναι  επικεφαλής ένας ιερέας, γέροντες και γυναικόπαιδα. Όταν έφτασαν και συνομίλησαν με τον αρχηγό, του έδειξαν τη γραπτή εντολή του δεσπότη Γαβριήλ που είχε μαζί του ο ιερέας με την εντολή να τη διαβάσουν στο εκκλησίασμα:
«Οι Τούρκοι παντού νικούν. Είναι απειράριθμοι. Οι χωρικοί οφείλουν να στείλουν από δύο νοικοκυραίους, τους καλύτερους, στο Βόλο να προσκυνήσουν τον Πασά. Σπεύσατε λοιπόν και πληροφορήσατε τον λαόν να μην απατηθή από ψευδείς λόγους. Πασχίσατε, ας φανούν αντάρται. Να τους πείσητε ν’ αποχωρήσουν, διότι θα γίνουν αιτία καταστροφής σας. Αν σας παραβιάσουν καλέσατε απ’ εδώ στρατεύματα και χτυπήσατέ τους κι εσείς. Να βάλετε εις τα οσπίτιά σας επάνω, ήτοι να υψώσητε, από ένα μανδύλι κόκκινο, δια να γνωρίζουν, ότι είναι εκεί πιστοί υπήκοοι.»
Ο Φιλάρετος με κατάρες, το έσκισε ποδοπατώντας το...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου