Κατά την ιδίαν πεδινήν οδόν μίαν ώραν προβαίνοντες (απὸ το Βόλο), ερχόμεθα εις τα Λεχώνια. Αυτά κείνται επί μιας με χωράφια, αμπέλους, κήπους νεραντζίων, κίτρων και άλλων διαφόρων οπωρίμων δέντρων φυτευμένης πεδιάδος...

(Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία-Ιωάννης Αναστασίου Λεονάρδος, 1836)

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! Μπορείτε να αντιγράφετε κείμενα κ.ά. από το ιστολόγιο. Αυτό, ΔΕΝ αποκλείει αναφορά στην ΠΗΓΗ. - Φωτογραφίες άλλων να μην ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ - Ιδιωτικά αρχεία να ΜΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.

Τρίτη 4 Ιουνίου 2013

Σ.Π.Ο.Λ.Κ (3)

Συνεταιρισμός Πωλήσεως Οπωρών Λεχωνίων - Καραμπασίου (3)
(ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, Βόλος 20-3-1927 - Το Πήλιο από οικονομικής απόψεως -Συνεταιριστική κίνησις)
"Εν τω Πηλίω τω 1915 ιδρύθη ο συνεταιρισμός πωλήσεως οπωρών Λεχωνίων -Καραμπασίου, ο οποίος έχει να επιδείξη και την μεγαλυτέραν δράσιν. Ένεκα της ανωμάλου καταστάσεως αι εργασίαι του συνεταιρισμού, ήρχισαν κατά το 1919. Είναι συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης (μέχρι του τετραπλασίου). Αριθμεί 130 συνεταίρους καλύπτοντας 1926 συνεταιρικάς μερίδας. Κατέχει ιδιόκτητον εργοστάσιον κονσερβοποιΐας αξίας 3.000.000 δραχμών. Διά την ίδρυσιν του εργοστασίου αυτού, ήλθεν συνεπίκουρος και η Εθνική Τράπεζα δια παροχής δανείου 2.200.000 δραχ. Απασχολεί 60 εργάτας και εργάτιδας, η δε παραγωγή του υπερέβη τω 1925 τα 150.000 χιλιόγραμμα".
"ΛΑΪΚΗ ΦΩΝΗ" Βόλος 3-10-1934
Η "εκποίηση" της περιουσίας του Συνεταιρισμού δεν άργησε να έρθει. Παρακάτω δημοσίευση στη βολιώτικη ΣΗΜΑΙΑ της  30-9-1928:
Και το τέλος...σε άρθρο του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ στις 11-11-1928:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου