Κατά την ιδίαν πεδινήν οδόν μίαν ώραν προβαίνοντες (απὸ το Βόλο), ερχόμεθα εις τα Λεχώνια. Αυτά κείνται επί μιας με χωράφια, αμπέλους, κήπους νεραντζίων, κίτρων και άλλων διαφόρων οπωρίμων δέντρων φυτευμένης πεδιάδος...

(Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία-Ιωάννης Αναστασίου Λεονάρδος, 1836)

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! Μπορείτε να αντιγράφετε κείμενα κ.ά. από το ιστολόγιο. Αυτό, ΔΕΝ αποκλείει αναφορά στην ΠΗΓΗ. - Φωτογραφίες άλλων να μην ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ - Ιδιωτικά αρχεία να ΜΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.

Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2013

Καλά Χριστούγεννα!

 Καλά Χριστούγεννα σ' όλους !
Ο "Απόστολος" των Χριστουγέννων (*) 
(από παλαίτυπο εκκλησιασικό βιβλίο)
Ένα ποίημα σε εκκλησιαστική γλώσσα-ομιλία της ιστορίας της Γέννησης, που διάβάζεται και σήμερα εύκολα.
 "Υπό του αιδεσίμου εν ιερεύσι παπα-Κωνσταντίνου Ζ. Κυρτσώνη  ΕΔΩ (θείο του ιατροφιλόσοφου Ζήση Κυρτσώνη γνωστού κι ως Ποδαλείριου) του εκ Δρακίας, κωμοπόλεως Θετταλομαγνησίας" και απ' το βιβλίο του "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΠΟΝΗΜΑ κλπ- Εν Σμύρνη 1861"
(*) Κείμενο αποστολικής περικοπής:
Αδελφοί, ὅτε ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν.
Ὅτι δέ ἐστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸ Πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν, κρᾶζον· ἀββᾶ ὁ πατήρ. ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος, ἀλλ' υἱός· εἰ δὲ υἱός, καὶ κληρονόμος Θεοῦ διὰ Ιησοῦ Χριστοῦ.
Ερμηνεία-Απόδοση:
Αδέλφια, όταν συμπληρώθηκε ο καιρός, τότε έστειλε ο Θεός το Γιο του, που γεννήθηκε από γυναίκα και βρισκόταν κάτω από το νόμο, για να εξαγοράσει εκείνους, που ήταν δούλοι κάτω απ’ το νόμο, για να πάρουμε την υιοθεσία.
Κι επειδή είστε γιοι, ο Θεός έστειλε στις καρδιές σας το Πνεύμα του Υιού Του, το οποίο κράζει Αβά, Πατέρα. Ώστε (τώρα) δεν είσαι πλέον δούλος, αλλά γιός. Κι αν είσαι γιος, τότε είσαι και κληρονόμος του Θεού μέσα απ’ τον Ιησού Χριστό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου