Κατά την ιδίαν πεδινήν οδόν μίαν ώραν προβαίνοντες (απὸ το Βόλο), ερχόμεθα εις τα Λεχώνια. Αυτά κείνται επί μιας με χωράφια, αμπέλους, κήπους νεραντζίων, κίτρων και άλλων διαφόρων οπωρίμων δέντρων φυτευμένης πεδιάδος...

(Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία-Ιωάννης Αναστασίου Λεονάρδος, 1836)

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! Μπορείτε να αντιγράφετε κείμενα κ.ά. από το ιστολόγιο. Αυτό, ΔΕΝ αποκλείει αναφορά στην ΠΗΓΗ. - Φωτογραφίες άλλων να μην ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ - Ιδιωτικά αρχεία να ΜΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014

Παροιμιαστήριο (2)

Σελίδες που περιέχουν "παροιμίες" από 569-644, σύμφωνα 
με την αρίθμηση στην καταγραφή που έκανε ο Βαγγ. Σκουβαράς. 
(Βιβλιοθήκη Ζαγοράς)
-Δια αγάπην του κηρίου, γλείφει η γάτα το κανδήλι.
-Της νύκτας τα καμώματα τα βλέπ’ η μέρα και γελά.
-Κελαηδεί ο κυνηγός , έως να βάλη το πουλί στο κλουβί.
-Οι γνωστικοί στοχάζονται με σιωπή.
-Οι λωλοί περιπαίζουν τους γνωστικούς.
-Οι γνωστικοί ποτέ δεν περιπαίζουν τους λωλούς.
-Όστις δεν έχει άσπρα στην τζέπη, έχει γλυκούς λόγους.
-Αδυνατείς εις ό θέλεις, θέλε εις ό μπορείς.
-Μικρός εργαστηριάρης, μικρό εργαστήρι.
-Κτίζε με όμοιόν σου. Άρχων με άρχοντα και πτωχός με πτωχόν.
-Ένα πήλινο τζικάλι, κι εις τα σιδηρένια τζακίζεται.
-Πτωχός υπανδρευτείς με πλουσίαν, δούλος έγινεν.
-Ασύμφωνες καρδιές να μην σμίγουν καλλίτερον.
-Νέος με γριά, δεν είναι καλή υπανδρειά.
-Νέος όπου βλέπει γριά, δείχνει ότι άσπρα αγαπά.
-Όστις σκάπτει αλλουνού λάκκον, πίπτει μέσα ατός του.
-Πηδώντας πολλά παλούκια, καρφώνεσαι εις κανένα.
-Το κρασί δεν έχει τιμόνι.
-Η αρκούδα νηστική δεν χορεύει.
-Το κρασί είναι του έρωτος γάλα.
-Σαν έμβη το κρασί, βγαίνει  η γνώσις.
-Πολλήν έννοιαν δείται να αρμενίζης επάνω στον αέρα.
-Το ψάρι από το κεφάλι του αρχίζει να βρωμά.
-Κατά τον βασιλέα και το υπήκοον.
-Κατά το χέρι και το μαχαίρι.
-Όμοιος τον όμοιον θέλει.
-Λεοντάρι με λεονταρίνα δεν πολεμά.
-Δύο κακοί σκύλλοι , δεν δαγκάνονται κακά.
-Κόραξ κοράκου μάτια δεν εβγάζει. 
-Όστις δεν δουλεύη, ας μην τρώγη.
-Με τον ιδρώτα σου να τρως το ψωμί σου.
-Και τα θηρία και πτηνά κυνηγούν, σια να ζήσουν.
-Μέλι χωρίς μέλισσες δεν είναι μηδέ ρόδον χωρίς αγκάθια.
-Μην ανακατώνεσαι με ξένα όνειρα.
-Σαν δεν εισοδιάσης το καλοκαίρι, δεν έχεις το χειμώνα.
-Η οκνηρία είναι δυστυχία.
-Ο ύπνος και η αμέλεια είναι δυστυχία.
-Όπ’ αγαπάει το κρασί και τη δροσοπεζούλα, πολλά καλά στερεύεται, η έρημή του γούλα.
-Δι’ όλα είναι καλόν να σιωπά τινάς.
-Μεγάλη αρετή η σιωπή.
-Όστις λέγει ότι αυτός ηξεύρει, κάνει ό,τι ημπορεί.
-Τρώγει ό,τι έχει και δεν του μένει τίποτα.
-Η γάτα οπού δεν νεανίζει(νιαουρίζει), είναι καλλίτερη.
-Ο γνωστικός ειρηνικά χαίρεται.
-Ός δεν ηξεύρει να σιωπά, δεν ηξεύρει να χαίρεται.
-Συλλογίζου πολύ, λάλει ολίγο και γράφε λιγώτερον.
-Πολλά ηξεύρει, ός δεν ηξεύρει. Αν σιωπά ηξεύρει.
-Μη χάσκης εδώ κι εκεί, αμή κοίταζε την δουλειάν σου.
-Την τύχην σου να την αρπάζης αν σου τύχη.
-Αν δεν την πιάσης σαν σου τύχη, θέλει σου λείπη εν όσω ζεις.
-Το να κάμης καλόν, μη βαρύνεσαι, ότι γλήγορα περνά η ώρα.
-Πρέπει να πιάσης την τύχη, αφ’ ού ο Θεός την στείλη.
-Όστις νυχτώσει κατοικεί εις το ξενοδοχείον.
-Αν ήτον να γίνεται δύο φορές η δουλειά, ήθελε είναι γνωστικός ο κάθε ένας.
-Όστις δεν κάνη όταν ημπορή, δεν θα ημπορή να το κάμη όταν θέλη.
-Κτύπα το σίδηρον όταν είναι ζεστό.
-Όποιος θέλει αργά, δεν θέλει.
-Έως ού έχεις τον αέρα πρίμον, είναι χρεία να ηξεύρης να ταξιδεύης.
-Μην αναβάλης τον καιρόν δι’ αύριον. Τις οίδε το αύριον;
-Την ώρα αφήνης όλη, δεν ηξεύρης τι φέρνει η ώρα.
-Το μέλλον είναι ίσον με την απραξίαν ή ουδέν.
-Το να κάνη τις περισσότερον απ’ ό,τι ημπορεί, ζημία κι εντροπή.
-Σήκωνε κατά την δύναμίν σου, ύστερον μην μετανοήσης.
-Να μην πηδάς χωρίς μέτρον.
-Μην ξαπλώνεσαι περισσότερον απ’ ό,τι ημπορείς.
-Άπλωνε τους πόδας σου, κατά το πάπλωμά σου.
-Κάνε τα έξοδά σου, κατά τα έσοδά σου.
-Κάνε τες μπουκουσιές κατά το στόμα σου.
-Μη υπέρ τον πόδα το υπόδημα.
-Με ψάρι δόλωμα, πιάνομεν ψάρι.
-Με πουλιά πιάνομεν πουλιά.
-Σαν είναι ένα άσπρο στο πουγγί, δεν κτυπά.
-Το δένδρο μεγαλώνει καλλίτερα, όπου είναι και άλλα δένδρα.
-Η φωτιά βοηθεί τον μάγειρα.
-Στους μικρούς μικρά δίδει ο Θεός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου