Κατά την ιδίαν πεδινήν οδόν μίαν ώραν προβαίνοντες (απὸ το Βόλο), ερχόμεθα εις τα Λεχώνια. Αυτά κείνται επί μιας με χωράφια, αμπέλους, κήπους νεραντζίων, κίτρων και άλλων διαφόρων οπωρίμων δέντρων φυτευμένης πεδιάδος...

(Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία-Ιωάννης Αναστασίου Λεονάρδος, 1836)

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! Μπορείτε να αντιγράφετε κείμενα κ.ά. από το ιστολόγιο. Αυτό, ΔΕΝ αποκλείει αναφορά στην ΠΗΓΗ. - Φωτογραφίες άλλων να μην ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ - Ιδιωτικά αρχεία να ΜΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015

Κάτω Λεχώνια (2)

Συνέχεια από Κάτω Λεχώνια (1)
ΙV Ιστορικά μνημεία, τοπωνύμια.
Εις το μέσον των Κάτω Λεχωνίων και Άνω Λεχωνίων κοντά στο λόφο Νεβεστίκι πολλές φορές οι κάτοικοι βρίσκουν αρχαία θεμέλια και τάφους. Στο μέρος αυτό λέγεται ότι ευρίσκετο η αρχαία κωμόπολις της Θεσσαλικής Μαγνησίας του Νηλίου ή Νηλεία ή Νήλεια. Άλλοι όμως έχουν την γνώμην ότι ήτο η Μεθώνη την οποίαν αναφέρει ο Όμηρος, ο Σκύλαξ, ο Ρήγας Φεραίος και άλλοι. Πότε ακριβώς κατεστράφη η Νηλεία ή Μεθώνη δεν είναι ακριβώς γνωστό. Είναι όμως γεγονός ότι από τους πιο αρχαίους χρόνους ο τόπος αυτός ήταν γνωστός σ’ όλη την Ελλάδα και πολλές φορές αναφέρεται από τους αρχαίους συγγραφείς.
Πιο πάνω από τα Άνω Λεχώνια, μέσα σε απότομα βράχια με γκρίζες και γυμνές κορυφές, σώζονται ερείπια από πύργους και τείχη Ρωμαϊκής ή Βυζαντινής εποχής.

V  Ονομασία και τοπωνυμία του χωριού.
Αναζητώντας να βρη κανείς από πού προήλθεν η ονομασία του χωριού έρχεται να πιστέψη ότι τούτο πρέπει να έχη σχέσι με την γονιμότητα, την καρποφορίαν και γενικά με την ευφορίαν της γεννήτρας (λεχούς) γης των Λεχωνίων. Άλλη εκδοχή είναι ότι η ονομασία τον προέκυψε από την λέξιν λεώνια όπως ονομάζουν οι Τούρκοι τους Ελαιώνας του χωριού. Τρίτη εκδοχή είναι ότι, επειδή παλαιότερα το χωριό εμαστίζετο από ελονοσία μεγάλος αριθμός των κατοίκων αρρωστούσε και κάθονταν στο κρεββάτι για πολλές μέρες σαν τις λεχώνες γυναίκες. Τέλος τετάρτη εκδοχή είναι ότι έλαβεν την ονομασία εκ των πρώτων κατοίκων, οι οποίοι λέγεται ότι ονομάζονταν Λέχοι. Πάντως τίποτε το βέβαιον και ιστορικά εξηκριβωμένον δεν υπάρχει που να εξηγή την προέλευσι της ονομασίας του χωριού. Όλα τα ανωτέρω δεν είναι παρά εκδοχές.
Βορείως των Κάτω Λεχωνίων ευρίσκεται ένας μικρός βραχώδης λοφίσκος σκεπασμένος με θυμάρια και άλλους θάμνους, που από το άρωμα που σκορπούν πήρε το όνομα Μυροβίλι.
Ανατολικά του λόφου αυτού ευρίσκεται άλλος λοφίσκος με την ονομασίαν Νεβεστiκι, χωρίς να είναι γνωστό από πού πήρε την ονομασία αυτή.
Νοτίως των Κάτω Λεχωνίων υπάρχει τοποθεσία Κάραβος, που πήρε το όνομα από τα νερά του Βρύχωνος που πλημμυρίζουν το μέρος αυτό.
Νοτιοδυτικώς από τα Άνω Λεχώνια άλλη τοποθεσία έχει το όνομα Λωτός από το ομώνυμο δέντρο που φκιάνει τον καρπό που λέγεται λωτός. Νοτίως των Άνω Λεχωνίων και σε απόστασι ενός χιλιομέτρου ευρίσκεται ο παραθαλάσσιος συνοικισμός Πλατανίδια, επίνειον και παραθεριστικόν κέντρον, που πήρε αυτό το όνομα από τα πολλά πλατάνια που υπάρχουν.
VΙ Ασχολίες των κατοίκων.


Οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με την καλλιέργειαν και το εμπόριο της ελιάς και των φρούτων. Η καλλιέργεια γίνεται με επιστημονικό τρόπο, τα δε κτήματα αυτών είναι πρότυπα κτημάτων διά τα άλλα χωριά του Πηλίου. Βλέπει κανείς παντού γύρω του περιβόλια περιφραγμένα και φυτεμένα με οπωροφόρα δένδρα, όλα σε κανονικές σειρές. Ελαιώνες με τις ελιές καθαρισμένες, κλαδεμένες, περιποιημένες με ξεχωριστή φροντίδα. Πολύ λίγο ασχολούνται με την κτηνοτροφία, γιατί δεν υπάρχουν βοσκοτόπια. Στα παλαιότερα χρόνια έτρεφαν και μεταξοσκώληκες. Εργοστάσιον επεξεργασίας του βρίσκεται μέχρι σήμερα. Επίδοσις στα γράμματα, τις τέχνες και τις επιστήμες δεν παρατηρείται, ούτε άτομα που να διέπρεψαν σ’ αυτές αναφέρονται. Η γονιμότης του εδάφους η οποία παρέχει τα μέσα τα υλικά της ζωής δεν δημιούργησε σ’ αυτούς την ανάγκη να τραπούν σ’ άλλους τομείς της ανθρωπίνης δραστηριότητος. 
                                                                              [ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ στο Κάτω Λεχώνια (3)]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου