Κατά την ιδίαν πεδινήν οδόν μίαν ώραν προβαίνοντες (απὸ το Βόλο), ερχόμεθα εις τα Λεχώνια. Αυτά κείνται επί μιας με χωράφια, αμπέλους, κήπους νεραντζίων, κίτρων και άλλων διαφόρων οπωρίμων δέντρων φυτευμένης πεδιάδος...

(Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία-Ιωάννης Αναστασίου Λεονάρδος, 1836)

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! Μπορείτε να αντιγράφετε κείμενα κ.ά. από το ιστολόγιο. Αυτό, ΔΕΝ αποκλείει αναφορά στην ΠΗΓΗ. - Φωτογραφίες άλλων να μην ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ - Ιδιωτικά αρχεία να ΜΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.

Πέμπτη 19 Μαΐου 2016

Ατμοπλοΐα Στακού-Νανοπούλου

Μια διαχρονική ιστορία…
(χωρίς σχόλια !)
Εφημ. ΚΗΡΥΞ, Βόλος 6 Μαρτίου 1912
Η Ατμοπλοΐα Στακού- Νανοπούλου
[ ΙΔΡΥΘΗ μία ατμοπλοΐα Βολιώτικη διά του ενθουσιασμού και της επιχειρηματικότητος δύο Πηλιορειτών. Των κ. κ. Στακού και Νανοπούλου.
Η ίδρυσις της ατμοπλοΐας δια κεφαλαίων τοπικών, και με υπηρεσίαν εντελώς Βολιώτικην, έπρεπε  να υπακούση την υπερηφάνειαν του τόπου. Και όλοι μικροί και μεγάλοι να σπέυσουν προτιμώντες και υποστηρίζοντες τα Βολιώτικα ατμόπλοια. Δεν είνε έτσι ;
ΑΥΤΟ κάμνουν οι Συριανοί ! οι οποίοι επ’ ουδενί λόγω ταξιδεύουν ή φορτώνουν με άλλο βαπόρι ! Αυτό κάμνουν οι Άνδριοι ! Αυτό κάμνουν  οι Πειραιώτες οι φυσικοί εμπορικοί αντίπαλοι του Βώλου ! Μόνον οι Βολιώται δεν εννοούν το αίσθημα της τοπικής υπερηφανείας να το σπρώξουν μέχρις υποστηρίξεως της ατμοπλοΐας του τόπου των.
Και δι’ αυτό η Πηλίου με ατμόπλοια άριστα, τα καλλίτερα, τα μεγαλείτερα, με την άνεσιν, την περιποίησιν κι επιτέλους με τας χαμηλωτάτας τιμάς δεν κάμνουν τίποτα.
Ο ΛΑΟΣ, ο αισθηματικός λαός του Βόλου, ο αισθανόμενος καλλίτερα από τους μεγάλους τα καθήκοντά του, έχει κηρυχθή εκθύμως υπέρ της ατμοπλοΐας Πηλίου. Οι μεγάλοι όμως, οι ισχυροί, οι φορτωταί εκείνοι επί των οποίων θα επερίμενε να στηριχθή η  ατμοπλοΐα τού τόπου, την πολεμούν αλύπητα.
Προτιμούν να φορτώνουν εις όλας τας άλλας εταιρίας, τας Πατρινάς, τας Κερκυραϊκάς, τας Κινεζικάς ακόμη, όχι όμως εις την ατμοπλοΐαν Πηλίου!  Α μπα, αυτή δεν συμφέρει διότι ενισχύει τον τόπον ! Δεν τον αφήνει να γίνη νεκροταφείον !  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΝ αναφέρομεν τούτο:
Την ημέραν καθ’ ήν επρόκειτο να αναχωρήση ο κ. Βενιζέλος διά Βόλον, έφευγον εκ Πειραιώς δύο άλλα ατμόπλοια εκτός του «Βόλου». Δύο δε έτεροι διευθυνταί ατμοπλοϊών παρουσιάσθησαν θέτοντες εις την διάθεσιν του κ. Πρωθυπουργού τα ατμόπλοιά των.
-Ευχαριστώ. Θα προτιμήσω το ατμόπλοιον το Βολιώτικον!
Οι Βολιώται όμως δεν σκέπτονται ούτω. ]
                                                              (εφημερίδα ΚΗΡΥΞ, Βόλος, 27 Απριλίου 1912)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου