Κατά την ιδίαν πεδινήν οδόν μίαν ώραν προβαίνοντες (απὸ το Βόλο), ερχόμεθα εις τα Λεχώνια. Αυτά κείνται επί μιας με χωράφια, αμπέλους, κήπους νεραντζίων, κίτρων και άλλων διαφόρων οπωρίμων δέντρων φυτευμένης πεδιάδος...

(Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία-Ιωάννης Αναστασίου Λεονάρδος, 1836)

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! Μπορείτε να αντιγράφετε κείμενα κ.ά. από το ιστολόγιο. Αυτό, ΔΕΝ αποκλείει αναφορά στην ΠΗΓΗ. - Φωτογραφίες άλλων να μην ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ - Ιδιωτικά αρχεία να ΜΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2011

Γεωγραφία Μελετίου-Πήλιον


Αντιγραφή από το παλαίτυπο


Ο Άνθιμος Γαζής στα 1807 στη Βενετία εξέδωσε σε Β΄έκδοση και σε τέσσερις τόμους, τη 
"ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ"
του Μελετίου  Επισκόπου Αθηνών. Η Α΄ έκδοση έγινε στη Βενετία το 1728 από τον Νικόλαον Γλυκόν εξ Ιωαννίνων.
Στην Α΄& Β΄έκδοση υπάρχει ο υπότιτλος "Συλλεχθείσα εκ διαφόρων συγγραφέων Παλαιών τε και Νέων, και εκ διαφόρων Επιγραφών των εν λίθοις, και εις κοινήν Διάλεκτον εκτεθείσα, χάριν των πολλών του ημετέρου Γένους"
Στη Β΄έκδοση υπάρχει και ο υπότιτλος:
"Πλείστοις δε σημειώμασιν επαυξηθείσα μετά και τινών παραρτημάτων , και πέντε γεωγραφικών πινάκων, και επιδιορθωθείσα, εξεδόθη ήδη το δεύτερον. υπό Ανθίμου Γαζή του Μηλιώτου"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου