Κατά την ιδίαν πεδινήν οδόν μίαν ώραν προβαίνοντες (απὸ το Βόλο), ερχόμεθα εις τα Λεχώνια. Αυτά κείνται επί μιας με χωράφια, αμπέλους, κήπους νεραντζίων, κίτρων και άλλων διαφόρων οπωρίμων δέντρων φυτευμένης πεδιάδος...

(Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία-Ιωάννης Αναστασίου Λεονάρδος, 1836)

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! Μπορείτε να αντιγράφετε κείμενα κ.ά. από το ιστολόγιο. Αυτό, ΔΕΝ αποκλείει αναφορά στην ΠΗΓΗ. - Φωτογραφίες άλλων να μην ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ - Ιδιωτικά αρχεία να ΜΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.

Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021

Ημερολόγιον των κυριωτέρων συμβάντων κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν από του 1821-1830

 Στο περιοδικό «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» έτους 1896, του Ζωσιμά Εσφιγμενίτη, σε δώδεκα συνέχειες από τον Ιανουάριο ως και το Δεκέμβριο, γίνεται καταγραφή των πολεμικών γεγονότων όλης της Ελλάδας. Εδώ είναι επιλογή μόνον των τοπικών γεγονότων.

-------------------------------------------------------

«ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΑΠΟ ΤΟΥ 1821-1830»

1821

29 Μαρτίου 1821 ημέρα Τρίτη: Μεταφορά πολυτίμων κινητών πραγμάτων από Λεχωνίων και Άνω Βώλου εις το φρούριον του Βώλου υπό των Τούρκων• φόβου ένεκα.

1 Μαΐου 1821 ημέρα Κυριακή: Ανάγνωσις μετά την Θείαν Λειτουργίαν των προσφάτως σταλέντων επιστολών της Φιλικής Εταιρίας εν Μηλέαις υπό του Ανθίμου Γαζή έμπροσθεν των μεμυημένων τα μυστήρια της Εταιρίας.

2 Μαΐου 1821 ημέρα Δευτέρα: Ανάγνωσις των ιδίων επιστολών υπό του Ανθίμου Γαζή εν Μακρινίτση έμπροσθεν του Χατζηρήγα και άλλων μεμυημένων.

3 Μαΐου 1821 ημέρα Πέμπτη: Καταστροφή και πυρπόλησις των χωρίων Αγίου Λαυρεντίου, Αγίου Γεωργίου, Πινακατών και Βυζίτσης. (διατί δε δεν έκαψαν και τας Μηλέας θα είπωμεν εν τω επομένω φύλλω).

4 Μαΐου 1821 ημέρα Τετάρτη: Μετάβασις του Ανθίμου Γαζή εις Τρίκερι και εκφώνισις λογυδρίου υπό του ιδίου υπέρ της Ελευθερίας.

5 Μαΐου 1821 ημέρα Πέμπτη: Εμφάνισις προς τα παράλια των Τρικέρων και του Αλμυρού πλοίων τινών Υδραίων και Σπετσιωτών.

6 Μαΐου 1821 ημέρα Παρασκευή: Κήρυξις της Επαναστάσεως εν Τρικέροις.

7 Μαΐου 1821 ημέρα Σάββατον: Έναρξις της Επαναστάσεως του Πηλίου υπό την αρχηγίαν του Κυριακού Βασδέκη.

8 Μαΐου 1821 ημέρα Κυριακή: Φόνος 600 Τούρκων εν Λεχωνίοις υπό των Πηλιορειτών και τραυματισμός του αρχηγού Κυριακού Βασδέκη.

9 Μαΐου 1821 ημέρα Δευτέρα: Διανομή των αιχμαλώτων Τούρκων των Λεχωνίων υπό των κατοίκων του Αγίου Λαυρεντίου και του Αγίου Γεωργίου.

10 Μαΐου 1821 ημέρα Τρίτη: Πολιορκία του φρουρίου του Βώλου και τραυματισμός του αρχηγού Κυριακού Βασδέκη.

11 Μαΐου 1821 ημέρα Τετάρτη: Πολιορκία του Βελεστίνου υπό των Πηλιορειτών όντων υπό την αρχηγίαν του Παναγή Βασδέκη.

12 Μαΐου 1821 ημέρα Πέμπτη: Καταδίωξις των Ελλήνων υπό των εν Βελεστίνω Τούρκων εν τω χωρίω Αγίου Γεωργίου.

13 Μαΐου 1821 ημέρα Παρασκευή: Σφαγή των κατοίκων χριστιανών του Βελεστίνου υπό των Τούρκων.

15 Μαΐου 1821 ημέρα Κυριακή: Μάχη εν τη θέσει Μηλούνα ανατολικώς και πλησίον των Λεχωνίων.

17 Μαΐου 1821 ημέρα Σάββατον: Οι Μηλιώται απέστειλον προς τον εν Λεχωνίοις πασσάν Δράμαλην, δυο πληρεξουσίους .

18 Μαΐου 1821 ημέρα Κυριακή: Ο Μεχμέτ πασσάς Δράμαλης απολύει τους δύο πληρεξουσίους Μηλιώτας εκ Μηλίνης αφ’ ού παρέλαβε άλλους δύο ομήρους.

1822

13 Απριλίου 1822 ημέρα Πέμπτη: Έλευσις εις Θεσσαλίαν Καρατάσου, Δουμπιώτη και Γάτσου.

1823

1 Μαΐου 1823 ημέρα Τρίτη: Αναχώρησις των Αγιολαυρεντιτών από του χωρίου των εις Τρίκερι, φόβου ένεκεν.

7 Μαΐου 1823 ημέρα Δευτέρα: Μάχη εν Λιθοκάστρω και υποχώρησις των Ελλήνων εν Αλατά.

8 Μαΐου 1823 ημέρα Τρίτη: Η αιματηρά και φρικαλέα σφαγή, η τρομερά αιχμαλωσία και η καταστρεπτική πυρπόλησις της εσχάτης και ακρινής του Πηλίου κωμοπόλεως Προμυρίου.

14 Μαΐου 1823 ημέρα Δευτέρα: Μάχη άντικρυ του νησιδίου Αλατάν εν η εφονεύθησαν υπέρ τους 700 Τούρκους• Έλλην δε ουδείς.

15 Μαΐου 1823 ημέρα Τετάρτη: Σφαγή 280 Τούρκων κλεισθέντων εν τω ξηρονησίω «Αλατά» και αιχμαλωσία τριών προκρίτων Τούρκων ούς έπεμψαν οι Έλληνες εις Σκίαθον.

19 Μαΐου 1823 ημέρα Σάββατον: Μάχη εν τη θέσει «Γαντσέα» της περιφερείας του Αγίου Γεωργίου του Δήμου Νηλείας, θάνατος 10 Τούρκων, κυρίευσις 2 αιχμαλώτων και εν κανόνιον υπό των Ελλήνων.

9 Οκτωβρίου 1823 ημέρα Τρίτη: Απόπειρα αποβιβάσεως Τουρκικού στόλου εις Σκίαθον διά του υπό τον Καπετάν πασάν στόλου• αποτυχία και αναχώρησις αυτού εις Βώλον.

11 Οκτωβρίου 1823 ημέρα Πέμπτη: Ναυμαχία εν τω κόλπω Βώλου και νίκη του Ελληνικού στόλου κατά του Τουρκικού.

1827

17 Φεβρουαριου ημέρα Πέμπτη: Μυστικόν Συμβούλιον γενόμενον εν τη μονή του Αγίου Λαυρεντίου, υπό των προκρίτων των 24 χωριών του Πηλίου προς υπεράσπισιν και εξασφάλισιν του τόπου όχι μόνον υπό των Τούρκων αλλά και από των ληστών, εν ω ευρέθησαν και 3 απεσταλμένοι εκ της επαρχίας Αγιάς• ταύτα πάντα μοι είπεν ο ενενηκοντούτης Νικόλαος Οικονόμου, ο αποβιώσας τη 22 του παρελθόντος Οκτωβρίου.

9 Απριλίου 1827 ημέρα Σάββατον: Σύλληψις εν Βώλω οκτώ τουρκικών πλοίων υπό της μοίρας του Άστιγγος.

5 Νοεμβρίου 1827 ημέρα Σάββατον: Εκστρατεία των Ελλήνων εις Βώλον και αποχώρησις αυτών τη 19 του ιδίου ως εκ της ελεύσεως νέων εχθρικών δυνάμεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου