Κατά την ιδίαν πεδινήν οδόν μίαν ώραν προβαίνοντες (απὸ το Βόλο), ερχόμεθα εις τα Λεχώνια. Αυτά κείνται επί μιας με χωράφια, αμπέλους, κήπους νεραντζίων, κίτρων και άλλων διαφόρων οπωρίμων δέντρων φυτευμένης πεδιάδος...

(Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία-Ιωάννης Αναστασίου Λεονάρδος, 1836)

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! Μπορείτε να αντιγράφετε κείμενα κ.ά. από το ιστολόγιο. Αυτό, ΔΕΝ αποκλείει αναφορά στην ΠΗΓΗ. - Φωτογραφίες άλλων να μην ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ - Ιδιωτικά αρχεία να ΜΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.

Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021

Ο πληρεξούσιος Μαργαρίτης Δημάδης, Αργαλαστιώτης

 Ο Αργαλαστιώτης Μαργαρίτης Δημάδης, πήρε μέρος στην Επανάσταση του 1821 συμμετέχοντας τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου στη Συνέλευση των Σαλώνων.

Δύο χρόνια αργότερα, το 1823, (όπως λέει και ο παρακάτω διορισμός του) έλαβε μέρος στη Β΄ Εθνοσυνέλευση. Εκλέχτηκε παραστάτης Μαγνησίας στο Β΄ Βουλευτικό.                                                                                        

 «Κατά την νομικήν διάταξιν, και την προσταγήν της υπερτάτης βουλής, συνελθόντες εις έν τα εν τη Μαγνησία δύο ελεύθερα χωρία, κοινή γνώμη εκλέξαμεν πληρεξουσίους παραστάτας διά την εθνικήν βουλήν τον τε κύριον Μαργαρίτην Δημάδην από Αργαλαστήν, και τον κυρ Αναγνώστην Δημήτρι από Λαύκου, διά να παραστήσωσι τα δίκαιά μας, και τα άτακτα φερσίματα του καπετάν Μπασδέκη, μετά την εκλογήν των πληρεξουσίων μας, τα οποία θέλετε πληροφορηθεί παρά των ιδίων απεσταλμένων μας, πλην όμως χωρίς να δειληάσωμεν ποσώς, συνήλθομεν και δεύτερον μυστικώς και εκλέξαμεν και αύθις τους ιδίους και επιβεβαιούμεν με το παρόν υπογεγραμμένον και εσφραγισμένον και διορίζομεν τον μεν Μαργαρίτην Δημάδην πληρεξούσιον παραστάτην και μέλος της εθνικής βουλής ισόψηφον με τα λοιπά μέλη διά χρόνον ολόκληρον, τον δε Αναγνώστην Δημητρίου αφού λάβη τας επιταγάς της υπερτάτης βουλής, να επιστρέψη, διό υπογραφόμεθα

αωκγ Ιανουαρίου ιδ΄

Οι έφοροι των εν τη Μαγνησία δύο ελευθέρων χωρίων Αργαλαστής και Λαύκου

χ. νίκους βεβεονου

χαντζι νικολής δήμου βεβεονο

δημήτριος μαργαρίτης βεβεονο

νικολής ηοανου παρόν

γεοργάκης κουσταντί


[Αντιγραφή σε μονοτονικό από το περιοδικό ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, Βώλος, Ιούνιος 1892, τχ. ΜΒ΄, «Τα διασωθέντα λείψανα της Παλιγγενεσίας της Ελλάδος», σελ. 340-41]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου